visybė

visybė
visýbė sf. (1) , NdŽ, visỹbė (2) 394,605, 1. KlvK97, LL285 visuma: Kiekvienas vieningas daiktas yra tam tikra visýbė FT. Toji harmonija valdo ir visatą, suteikdama jai kosmo, t. y. tvarkingos ir užbaigtos visybės išvaizdą EncIX472. O juk lietuviui medis – kaip brolis, kaip tėvas, tokia pat visybės dalis, kaip ir jis pats K.Bor. Galvos ir nugaros smegenys sudaro visybę, yra glaudžiai susijusios ir dirba bendrai . 2. visata: Visybės gyvenimas esąs judėjimas, vis daugiau patvirtinąs tvarką, valdymą, armoniją Vd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • visybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektų, dalių, bruožų, savybių visuma, sudaranti savarankišką vienovę ir pilnatvę. Pavyzdžiui, moksleivio asmenybės visybė suprantama kaip asmenybės savybių visumos darni vienovė (plg. visuma). atitikmenys …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • visybė — visýbė dkt. Anãlizė yrà nagrinėjimo metòdas, kuriuõ ei̇̃nama nuo visýbės prie dalių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • visybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo reiškinio, kaip visumos, nedaloma kokybė, dažnai vadinama holistine ypatybe. Holizmas – filosofinė pažiūra, teigianti visų gamtos ir visuomenės reiškinių tarpusavio priklausomumą. atitikmenys: angl.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Ganzheit — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektų, dalių, bruožų, savybių visuma, sudaranti savarankišką vienovę ir pilnatvę. Pavyzdžiui, moksleivio asmenybės visybė suprantama kaip asmenybės savybių visumos darni vienovė (plg. visuma).… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • the whole — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektų, dalių, bruožų, savybių visuma, sudaranti savarankišką vienovę ir pilnatvę. Pavyzdžiui, moksleivio asmenybės visybė suprantama kaip asmenybės savybių visumos darni vienovė (plg. visuma).… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • целостность — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektų, dalių, bruožų, savybių visuma, sudaranti savarankišką vienovę ir pilnatvę. Pavyzdžiui, moksleivio asmenybės visybė suprantama kaip asmenybės savybių visumos darni vienovė (plg. visuma).… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • das Ganze — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo reiškinio, kaip visumos, nedaloma kokybė, dažnai vadinama holistine ypatybe. Holizmas – filosofinė pažiūra, teigianti visų gamtos ir visuomenės reiškinių tarpusavio priklausomumą. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • whole — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo reiškinio, kaip visumos, nedaloma kokybė, dažnai vadinama holistine ypatybe. Holizmas – filosofinė pažiūra, teigianti visų gamtos ir visuomenės reiškinių tarpusavio priklausomumą. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • целое — visybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo reiškinio, kaip visumos, nedaloma kokybė, dažnai vadinama holistine ypatybe. Holizmas – filosofinė pažiūra, teigianti visų gamtos ir visuomenės reiškinių tarpusavio priklausomumą. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Gesamtheit — visuma statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ko nors suma, pvz., mokyklinė fizikos dėstymo priemonių visuma; principų visuma; charakterio bruožų visuma. atitikmenys: angl. the sum total vok. Gesamtheit rus. совокупность ryšiai: palygink – visybė …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”